7 E 8 MARSI, DY PREJ FESTAVE MË DOMETHËNËSE A KA NJEREZ MË TË PËRKUSHTUAR SE SA MËSUESIT, QË BËJNË TË PAMUNDUREN PËR NXËNËSIT E TYRE TË MARRIN DIJE. A KA DASHURI MË TË MADHE SE SA DASHURIA DHE SAKRIFICA E NËNËS PËR FËMIJEN E SAJ?! PRANDAJ MOBIN VJEN ME ZBRITJE TË VECANTË NË KATEGORIT JO MOBILE QË JU TË KENI MUNDËSI TI BËNI DHURATA PERSONAVE TUAJ MË TË VECANTË!

Hot

7 E 8 MARSI, DY PREJ FESTAVE MË DOMETHËNËSE A KA NJEREZ MË TË PËRKUSHTUAR SE SA MËSUESIT, QË BËJNË TË PAMUNDUREN PËR NXËNËSIT E TYRE TË MARRIN DIJE. A KA DASHURI MË TË MADHE SE SA DASHURIA DHE SAKRIFICA E NËNËS PËR FËMIJEN E SAJ?! PRANDAJ MOBIN VJEN ME ZBRITJE TË VECANTË NË KATEGORIT JO MOBILE QË JU TË KENI MUNDËSI TI BËNI DHURATA PERSONAVE TUAJ MË TË VECANTË!

  • Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “7 E 8 MARSI, DY PREJ FESTAVE MË DOMETHËNËSE A KA NJEREZ MË TË PËRKUSHTUAR SE SA MËSUESIT, QË BËJNË TË PAMUNDUREN PËR NXËNËSIT E TYRE TË MARRIN DIJE. A KA DASHURI MË TË MADHE SE SA DASHURIA DHE SAKRIFICA E NËNËS PËR FËMIJEN E SAJ?! PRANDAJ MOBIN VJEN ME ZBRITJE TË VECANTË NË KATEGORIT JO MOBILE QË JU TË KENI MUNDËSI TI BËNI DHURATA PERSONAVE TUAJ MË TË VECANTË!”